Selvom vi i byggebranchen måske er blandt nogle af de få, der arbejder videre under Corona, er vi opmærksomme. Og vi har også ændret på vores retningslinjer. 

Vi følger selvfølgelig retningslinjerne for BFA (Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg). Det betyder blandt andet:

 

Overordnet og på kontoret:

 • Vi er stadig til stede på vores kontor, men kun 2 ad gangen holder skansen i forskellige rum, mens alle byggeledere arbejder hjemmefra eller fra enekontor på byggepladserne.
 • Vi har aflyst alle vores fælles møder og desværre også vores hyggelige fredagspølser en gang om måneden.
 • Vi taler mere i telefon og mødes mindre. Sker fysiske møder er det primært udenfor, og vi undgår håndtryk og holder altid afstand.

 

På byggepladserne:

 • Ingen, der er det mindste syge kommer på arbejde.
 • Vi holder afstand. Både ude og inde.
 • Vi fokuserer på opgaver, der kan løses udenfor. 
 • Opgaver i private hjem skubbes.
 • Vi har styr på, hvem der er hvor, hvornår.
 • Vi spiser frokost i små hold med afstand og forskyder pauser
 • Vi desinficerer og gør mere rent end almindeligvis.
 • Alt værn, der benyttes af flere desinficeres inden brug.
 • Tilstedeværelse på byggepladserne aftales.
 • Vi sikrer koordinering og afgrænsning.
 • Vi sørger for gode adgangsveje og forhold, så man undgår at gå tæt på hinanden.

 

Så der er styr på det, selvom du ser en masse af vores arbejdsmænd i fuld gang, så kan du vide dig sikker på, at det sker med sikkerheden og vores alle sammens fælles velfærd for øje.