Wolff Svendsen i verden

Initiativer for en mere lige klode

Det er snart længe siden, at Wolff Svendsen byggede en børnehave i Benin. Men udfordringerne er stadig de samme i udviklingslandene. For en ting er, hvad vi kan gøre lokalt. Vi ved alle, at de rigtig store ryk, når det kommer til fattigdom og rettigheder, skal tages i andre verdensdele. Derfor ønsker vi at bidrage til at tingene bevæger sig i den rigtige retning – også der, hvor vi ikke umiddelbart arbejder selv. 

På sigt er vores mål at have vores eget projekt i et udviklingsland, hvor vi kan sikre gode arbejdsforhold, velstand og mindske fattigdommen ved at skabe arbejdspladser, der ikke allerede findes. Det arbejder vi på at skitsere og forventer at kunne gå i gang inden 2027. 

Indtil da har vi valgt at støtte BRAC – verdens bedst bedømte NGO, da de gør et fantastisk stykke arbejde, når det kommer til fattigdom og uddannelse, samt Amnesty International, da de arbejder for retfærdighed og rettigheder.

Afskaf fattigdom

Over 700 millioner mennesker lever i fattigdom,  og kvinderne er oftets hårdest ramt. Samtidig leveres 80 procent af fødevarerne i Afrika og Asien af småskalabønder, der har svært ved at overleve. Ved at støtte dem med viden og værktøjer til at øge deres indkomst sikres de mod fattigdom.

Ved at yde microlån til opstart og drift af virksomheder kan man samtidig hjælpe folk i sult til at etablere sig på markeder og imødekomme udfordringer i forbindelse med klimaændringer. Som virksomhed giver det samtidig god mening for os at hjælpe andre ud af fattigdommen ved at opstarte virksomheder.

 

Stop sult

En måde at afskaffe sult på er ved at sikre fattige en indkomst. Den bedste måde at gøre dette kan være ved at yde microlån, der muliggør for særligt kvinder at komme i gang med en virksomhed, produktion, som de kan leve af. 

Vi ønsker at støtte oprettelsen af virksomheder i småskala i udviklingslandende, da det er et stærkt våben mod både sult og fattigdom

Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Ytringsfrihed, lige vilkår og stærke samfund støtter vi gennem Amnesty international, der arbejder for at styrke menneskerettighederne og for en retfærdig verden med frihed og værdighed for alle mennesker.

De styrker samtidig også virksomheders sociale ansvar i de lande de opererer, noget vi som virksomhed meget gerne vil støtte op om.

Partneskaber for handling

På sigt håber vi at skabe grobund for projekter med stærke partnerskaber, der kan bidrage til vækst, velstand og menneskerettigheder. 

Indtil vi er færdige med at tilrettelægge og klar til at søsætte vores eget projekt, støtter vi igennem partnerskaber med Amnesty og Brac op for at skabe handling på verdensplan.

Livet i havet

Vi ønsker at støtte et bæredygtigt havmijlø, hvor fiskebestanden bevares, og miljøbelastningen minimeres. Derfor søger vi at bruge plastmaterialer af genbrugsplast, som er opfisket fra havet. Vi støtter desuden en velgørende organissation, der arbejder for havbeskyttelse.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med dit projekt

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S