Forsikringsentreprise

Vi udbedrer og forebygger alle slags skader

Vi sørger for hele udbedringen fra eventuel flytning og opbevaring, koordinering af indsatsen til den endelige reetablering indenfor alle former for bygningsskader og altid med optimale byggetekniske løsninger. Og vi tager alle opgaver lige alvorligt – fra en stav i et gulv, der skal skiftes til et helt hus, der skal genopbygges.

Vandskader

Vand kan være årsag til omfangsrige ødelæggelser uafhængig af, om det drejer sig om skader, der skyldes skybrud eller skader på vand-, varme-, eller kloakrør. Både professionel affugtning og en hurtig indsats er helt central, ligesom de efterfølgende konsekvenser skal begrænses, så man undgår en senere forekomst af bygnings- og skimmelsvampe.

Skimmelsanering og insektangreb

Vi håndterer alle former for bygnings- og skimmelsvamp både grundet vandskade, samt uhensigtsmæssige konstruktioner og ventilationsforhold. Vores bygningskonsulenter er uddannede til at komme med forslag til bygningsændringer, så skimmelsvamp fremadrettet kan forebygges.​ Er bygningen plaget af borebiller, murbier og husbukke finder vi skaderne, kradser ud, imprægnerer og fuger på ny, ligesom vi udskifter træværk, når det er nødvendigt.

Brandskader

Vi bistår ved små brandskader som eksempelvis på gulvet ved brændeovnen, i køkkenet eller komfuret med reparationer. ​Og sørger naturligvis også for at fjerne eventuelle lugtgener. Ved større brandskader kommer vi med forslag til udbedring og projektering af løsninger til genopførelse samt opstilling af pavilloner til midlertidig ophold og beboelse. ​

Vi glæder os til at fortælle mere om, hvad vi kan gøre for dig

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S