Miljø & klima

Co2 neutralitet & bæredygtige valg

Det at have fokus på bæredygtighed, minimere CO2 udslippet og forsøge at gavne vores alle sammens miljø, fra luft til jord og vand  er en fælles opgave. For vi er alle – både som privatpersoner og virksomheder – med til at sætte vores aftryk.

Vi ønsker at påvirke vores lokalmiljø i en positiv retning og sikre gode levevilkår for alle levende væsener. i Danmark. Derfor er vores udgangspunkt i første omgang at indmødekomme FN´s klimamål, der har udgangspunkt i klima og miljø, ved at have fokus på at styrke det lokale og nationale miljø og klima, mens vi på sigt indenfor en ti års periode ønsker at vende perspektivet ud fra landets grænser.

Klimaindsats

Vi vil være CO2 neutrale og vi ved hvordan. Vi har beregnet virksomhedens samlede CO2 udslip – fra de 80 biler vi har kørende rundt daglig til vores affaldssortering, varme- og elforbrug på adressen og andet forbrug, og vi udleder 170 tons. Det tal skal vi have ned – ved blandt andet at optimere på vores biler. Men samtidig øsnker vi at sikre, at der optages mere CO2 lokalt end det vi udslipper.

Derfor opkøber vi i løbet af 2022 folkeskov, hvor vi planter 12.000 træer. Det svarer til at der indenfor en periode på 5 år vil være optaget årligt CO2 svarende til vores udslip. Men årene efter vil CO2 optaget være stadig stigende. Med den indsats er vi med til at sikre, at der på sigt optages langt mere CO2 end vi udslipper, ligesom vi sikrer at skov for evigt bevares i Danmark, da skoven er fredet areal og aldrig må fældes.

Rent vand & sanitet

Rent drikkevand er vigtigt. Både i udlandet og i Danmark. Når man sikrer beplantning af Folkeskov, betyder det samtidig at man lokalt set i Danmark er med til at sikre en god drikkevandskvalitet. For det bevares bedre, når områderne med skov er større ligesom at områder der for al tid er fredet ikke kan opdyrkes som marker med sprøjtemidler etc. til følge.

Livet på land

Tab af biodiversitet er på verdensplan et omfattende problem, som skal adresseres. Når mængden af forskelligartet natur sikres, sikrer vi samtidig levesteder for dyr og insekter, som er essentielle for biodiversitetet og det overordnede miljø.

Via opkøb af Folkeskov er vi med til at sikre den lokale biodiversitet og bevare åndehulller for dyr og insekter både nu – og i og med skoven vil være fredet for evigt – også i det lange løb.

Ansvarligt forbrug & produktion

Når det kommer til vores eget forbrug , så vil vi gøre det så godt som muligt. Det betyder, at vi har udskiftet alle vores produkter til bedre af slagsen. Fra almindelig kaffe til økologisk, fairtrade kaffe. Fra almindelige papirvarer til kun. at benytte svanemærkede kontormaterialer. Fra almindelige rengøringsmaterialer til kun at bruge svanemærkede og certificerde materialer.

Samtidig har vi sagt mål for at reducere vores energiforbrug, ligesom vi er gået i gang med at se, hvordan vi kan minimere den store CO2 udleder i vores virksomhed – nemlig de 80 biler, hvoraf de fleste er kassevogne, som kører rundt på daglig basis.

Et andet initiativ er at se på dels vores indkøb af værktøj og det spild, vi kan reducere her, ligesom vores affaldssortering og affald i løbet af 2022 kommer under lup.

I sidste ende- også i løbet af 2022 – vil vi selvfølgelig se på vores indkøb af fødevarer til kantinen, som så vidt muligt skal være økologiske ligesom vi vil udfase brugen af plastiskvandflasker til fordel for koldtvandsbeholdere.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S