Miljø & social ansvarlighed

Bæredygtige løsninger og virksomhedsdrift

Hos Wolff Svendsen arbejder vi for at give mennesker gode rammer. Det gælder ikke kun, når vi bygger og renoverer men vores sigte er at være med til at fremme en bæredygtig udvikling – lokalt og internationalt. Både når der kommer til at værne om vores fælles miljø og natur, ligesom det også er helt centralt at højne arbejdsmiljø og social ansvarlighed – der hvor vi kan være med til at påvirke det.

Vores strategi er at arbejde på-, og hvert år i stadig højere udstrækning at imødekomme flere af  FN´s verdensmål.

Wolff Svendsens 4 visioner

CSR & Social ansvarlighed

Uddannelse, sikkerhed, gode arbejdsforhold og vækst, der fremmer velstand, lighed og trivsel.

Klima, CO2 & Miljøpåvirkning

CO2 neutralisering, optimering af forbrug, gode vaner, øget fokus på miljørigtige initiativer.

Bæredygtigt &  Cirkulært byggeri

Den bæredygtige frivillighedsklasse, LCA, LCC, det cirklulære byggeri, DGNB, energirenovering.

Løft af udviklingslande i resten af verden

Positiv påvirkning jvf. udviklingsmål og initiativer, der rækker ud over Danmarks grænser.

Alt, vi gør anderledes eller bedre, betyder en forskel. Fra den lille handling til den store. I vores virksomhed betyder det, at tilbyde bæredygtige løsninger til vores kunder og optimere vores eget forbrug. Det endegyldige mål vi har sat os er i 2025 i fuld udstrækning at leve op/ bidrage positivt til samtlige FN´s bæredygtighedsmål.

Klima & Miljø

Både når det kommer til klima i forhold til CO2 samt alle andre miljøpåvirkninger er det vores mål at minimere vores forbrug, vores belastning og benytte de bedste produkter og tilgængelige løsninger.

Fra genbrug til recirkulation og optimerede processer. Vi sigter mod hele tiden at finde en bedre vej og at bidrage positivt. Og i forhold til den belastning vi ikke kan undgå at neutralisere den.

Vores strategi indeholder alt fra rengøringsprodukter, kontormateriel og kaffe til biler, affald og energi.

CSR & Social Ansvarlighed

Gode arbejdsvilkår, trivsel og sikkerhed. Vi ønsker at sikre en ansvarlig arbejdsplads, hvor fokus altid er på det enkelte menneske. Den gode dialog og flade struktur er centralt som udangspunkt for vores værdier.

Mulighed for efteruddannelse, et stigende antal kvindelige ansatte og en fast procentdel lærlinge er ligesom det at være en socialøkonomisk virksomhed, hvor der er plads til forskellighed, i fokus.

Vores strategi indeholder en omfattende vifte af arbejde for at sikre gode vilkår, sikkerhed på arbejdspladsen, et godt arbejdsmiljø samtidig med, at vi bidrager til en positv udvikling for folk med særlige udfordringer.

Bæredygtigt Byggeri

Øget fokus på genbrug og minimering af materialespild er helt centralt i en branche med 10 procents spild. Vi arbejder for at fremme cirkulært byggeri og optimerede processer.

Vi ønsker at rådgive og kunne tilbyde de bedste og mest bæredygtige løsninger til bygherre. Et stærkt samarbejd med vores leverandører betyder optimale løsninger indenfor genbrug og enerigoptimering.

Vores strategi indenfor det bæredygtige byggeri omhandler et større fokus på LCA og LCD, samt optimerede processer og det cirkulære byggeri.

Wolff Svendsen i verden

Vi vil bidrage til en bæredygtig udvikling globalt og tage ansvar også udenfor det område, hvor vi selv bevæger os. Som virksomhed ønsker vi at øge andres muligheder for at starte virksomheder.

Vi ønsker at være visionære og udviklende, så retfærdighed, lighed ligesom rettigheder og mulighed for at skabe sig et bæredygtigt liv styrkes for alle – også for de mennesker i andre lande, hvor vilkårerne er sværere.

Vi har taget første skridt mod at sikre bedre vilkår uden for vores egne arbejdsområder, som en del af en langsigtet strategi for fred, retfærdighed og bedre levevilkår.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med dit projekt

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S