Social Ansvarlighed

Gode og lige vilkår for alle

Social ansvarlighed er vigtigt, både i Danmark og i særdeleshed i udviklingslandene. På sigt er vores mål at udvide en omfattende indsats indenfor social ansvarlighed til at dække initiativer vi vil igangsætte i andre verdensdele. Mens vi skitserer dem på tegnebrættet har vi på, at vores aktiviteter i virksomheden herhjemme er med til at styrke den overordende fysiske og psykiske trivsel hos så mange som muligt.

Derfor er gode, lige og sundhedsfremmende arbejdsforhold helt centralt når det kommer til arbejdsvilkår, ligesom vi søger at bidrage det overordnede samfund.

Sundhed & Trivsel

Bæredygtighed hos mennesker, er mennesker, der trives både psykisk og fysisk. Som en arbejdplads med fokus på konstruktion er det gode arbejdsmiljø og sikkerheden ikke til at komme udenom. Derfor afholder vi årligt en sikkerhedsmåned, hvor der sættes ekstra ind – udover vores faste månedlige besøg af sikkerhedsrepræsentant og konsulent på pladserne.

Jævnlige samtaler med HR chefen, anonyme trivselsundersøgelser og et stadigt større fokus på sociale arrangementer og kommunikation mellem medarbejderne også via medarbejderapp er andre tiltag, der skal være med til at gavne det psykiske arbejdsmiljø.

Sundhedsforsikring er en selvfølge for os, ligesom alle medarbejdere kommer igennem førstehjælpskurser.

Ligestilling mellem kønnene

Kvinders ret til uddannelse og lederskab er helt centralt ligesom elilmineringen af diskrimination. I en branche der historisk set har været mandsdomineret er vi glade for at have øget vores andel af kvindelige medarbejdere på kontoret og som byggeledere fra 5 til 35 procent over de sidste to år. Også blandt tømrerne har vi stadig en større andel af kvinder ansat. Målet er hele tiden at sikre kvinder lige arbejdsforhold og muligheder. 

Den gode tone og gensidige respekt, der kommer til udtryk i  dialogen og samværet i en virksomhed med en flad struktur har altid været omdrejningspunktet for Wolff Svendsens værdisæt og eksistensgrundlag.

Anstændige jobs og økonomisk vækst

Vi vil gerne bidrage til gode arbejdsforhold og øge mulighederne for at få så mange som muligt i arbejde. Det betyder for vores vedkommende, både at vi sørger for at ansætte de helt unge nyuddannede, pensionister, folk med anden faglig ballast samt at give folk med diagnoser, svære vilkår eller andre udfordringer en mulighed for at kunne bidrage på arbejdsmarkedet.

Vores mål er altid at have mindst 5 ansatte indenfor ovenstående grupper, ligesom vi i løbet af 2022 kommer til at leve op til målene for en socialøkonomisk virksomhed. 

Som en del af det at være anstændig er det Wolff Svendsens økonomiske politik kun at trække en lille del af overskuddet ud af virksomheden for på den måde at kunne sørge for den nødvendige økonomiske ballast, der sikrer virksomheden lang levetid og dermed arbejde langsigtet til så mange mennesker som muligt.

Mindre ulighed

I vores egen virksomhed gør vi alt, hvad vi kan for at sikre ulighed. Her er netop også den flade struktur, vi arbejder under en del af dette. 

På verdensplan er vores faste bidrag til KIVA, der sikrer microlån til mennesker i udviklingslandede, så opstart af egen virksomhed bliver mulig.

Kontakt os og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe med dit projekt

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S