Bæredygtigt byggeri

Visioner og nye arbejdsgange

Vores opgave er at udføre smukke, langtidsholdbare renoveringer med kvaliteten i fokus. Set udfra både et kulturelt og historisk perspektiv bidrager renoveringer med bevarelsen af bygninger med noget vigtigt i forhold til bystruktur og perspektiver. Men også når det kommer til det totaløkonomiske aspekt og ikke mindst CO2 regnskabet ligesom materialeforbruget, så er renoveringer mere bæredygtigt end nybyg.

Samtidig arbejder vi i en sektor, hvor digitaliseringen ikke er i front, mens materialespildet i branchen ligger på 10 procent. Desuden er vores aktionsmuligheder begrænset af bygherres ønsker og økonomi. Derfor er vores fremadrettede mål, også i samarbejde med vores leverandører, at sætte fokus på og yde bæredygtig rådgivning overfor bygherre, ligesom vi vil optimere egne processer og bidrage til det cirkulære byggeri.

Bæredygtig energi

Når vi renoverer er der altid fokus på energibesparelser og muligheder. Vores strategi er fremadrettet at sikre bygherre god vejledning i forhold til energirigtige løsninger, ligesom muligheder for optimering af energiforbrug i forhold til materialer og processer. Vi vil altid arbejde for at hjælpe bygherre med at kunne træffe energirigtige beslutninger. For i sidste ende er valget bygherres.

Når det kommer til energi er vores interne mål at spare på den energi vi bruger på vores adresse, at minimere værktøjsindkøb og minimere forbruget.

Bæredygtige byer & lokalsamfund

Med udgangspunkt i livcyklusberegninger af materialer vil vi bidrage til at styrke det cirkulære byggeri. Det gælder både i forhold til at arbejde med LCA og LCC i vores tilbudsgivning, hvor materialers energiforbrug og livcyklus vurderes, så der på den baggrund kan træffes de mest miljørigtige valg.

Samtidig arbejder vi innovativt med nye løsninger, søger at øge det grønne aspekt og minimere affaldsmængden. Dette ved dels at optimere vores egne processer, hvor vi allerede arbejder med 100 procents affaldssortering. Dels ved at øge mængden af genbrugsmaterialer.

Vi er samtidig ved at udvikle vores eget projektstyringsværktøj, der skal sikre god kommunikation mellem faggrupper, projektstyring og opgaveplanlægning. En øget digitalisering og bedre kommunikativ struktur og afrapportering betyder samtidig bedre muligheder for at sikre bæredygtige løsninger og minimere materialeforbrug.

 

Ansvarligt forbrug & produktion

I samarbejde med vores leverandører har vi til hensigt at benytte stadig flere genbrugsmaterialer og er i gang med at udarbejde en strategi for fremtidigt arbejde, hvor bæredygtighed er udgangspunktet.

På vores egen matrikel vil vi minimere affaldsmængden, indkøbe bæredygtige produkter og sikre livcyklusvurderinger for alle materialer.

Dette betyder også, at vi ved tilbudsgivning og dialog med kommende bygherre vil informere og rådgive om muligheder indenfor bæredygtige valg og materialer igen bundet i blandt andet værktøjene for livcyklusvurderinger LCA og LCC samt DGNB.

Vi skal alle tage et ansvar. Ved at gøre ovenstående initiativer er vi med til at leve op til nedenstående verdensmål.

Vi glæder os til at fortælle mere om, hvad vi kan gøre for dig

Wolff Svendsen A/S er en stærk fusion mellem to solide virksomheder i Hillerød. Gennem mere end 50 år har vi leveret de bedste løsninger for det offentlige og private.

Wolff Svendsen A/S
Industrivænget 36-38
3400 Hillerød
+45 48 26 11 69
+45 20 67 62 32 (Vagttelefon)
info@wolff-svendsen.dk

Fakturaer sendes via ean nr. 5790002723049

CVR: 2533 2601

Copyright © 2019 Wolff-Svendsen A/S