De leverer kunstværker, de er nødvendige 

– De er arkitekter (Og vi værdsætter dem)

 

Vi kan ikke bygge uden arkitekter. De er bygherrens sparringspartner og forlængede hånd under hele processen. Samtidig får de bygherrens ønsker til at fungere, og er ønskerne ikke mulige, finder vi løsninger – når samarbejdet er godt. Og det er det særligt, når kemien fungerer, og man kender hinanden.

 

Kemi er ALT

Samarbejde handler om kemi og god dialog. Derfor har Wolff Svendsen et par håndfulde arkitekter, hvor samarbejdet har varet i 20 år. For når man har kendt hinanden længe, ved man, at man kan stole på hinanden.

Derfor følger vi typisk arkitekten og ikke firmaet. Langvarigt samarbejde betyder, at man kan mundhugges og være uenige og alligevel have et godt samarbejde, – uden den efterfølgende kommunikation påvirkes. Det sikrer også hurtige løsninger, gnidningsfri dialog og dermed et bedre resultat. For ingen ønsker sager i voldgiften, og derfor er det vigtigt at kende spillet mellem bygherre og entreprenør. For nogle gange sker der fejl, også uden man egentlig ved, hvor fejlen opstod. Så selvom bygherre betaler, handler det ikke om at stille sig bag bygherre, men om at få løst problemerne, så resultatet bliver godt. 

 

Erfaring betyder noget

Arkitekter skal kunne tage hurtige beslutninger. Når byggeriet går i gang, går det stærkt, og man kan ikke vente to uger. De gode arkitekter kan tage beslutningen ude på pladsen og styre bygherre, så de også træffer nogle beslutninger, som betyder, at byggeriet ikke går i stå. Her er erfaring også vigtig. 

Men ligesom med tømrere, hvor nogle er bedst til at renovere og andre til nybyggeri, så er der arkitekter, som er fantastiske til fancy, nye kontorhuse og andre til renovering af bevaringsværdige byggerier. 

Netop det med at renovere bevaringsværdigt eller bare historisk, kræver sin mand. For det handler i bund og grund om at kunne nogle tricks og klippe en hæl og en tå. Det skal stadig se gammelt ud, når man er færdig. Fra småt til stort

Nogle gange har arkitekten et udbud fra en bygherre og udbyder det efterfølgende til en entreprenør, mens det andre gange er os, der har projektet og derefter vælger en arkitekt.

Selvom ikke alle opgaver kræver en arkitekt, kan de ikke undværes. Og når det gælder små opgaver, kan det være en fordel, at det er små arkitekter, så private ikke betale for dyre arkitektfirmaer. Ved større projekter, kan det derimod være givtigt med et stort arkitekthus. Det betyder nemlig, at der er en standin i tilfælde af sygdom eller andet. Samtidig skal der laves et stort stykke arbejde, når det kommer til store projekter, og store arkitekthuse kan stille med assistenter, sam arkitekter med forskellige ekspertiser.  

 

Ingen regler uden undtagelser

Alligevel var det en ene mand, der stod for Wolff Svendsens store projekt med renoveringen af den gamle tyske ambassade på 2500 m2 – og han tegnede ovenikøbet i hånden. At det blev ham skyldes, at opgaven lå lige til højrebenet for den garvede arkitekt, selvom det unægteligt må have været en stor omgang med de mange ændringer, der altid kommer, og det tager tid, når der tegnes i hånden. Til gengæld er Niels Oulberg tegninger decideret kunstværker, og en af dem illustrerer denne artikel. 

Og vi har stor respekt for de arkitekter, der virkelig kan deres kram. For på trods af, at bygningen var skæv og havde sat sig, blev alt målt op med en tommestok. Og da ingeniøren kom, passede alt på millimeteren. Sådan er det, når man er en gammel rotte i faget.Vi ved, at vi er arme og ben

Arkitekter ser nogle gange tingene på andre måder, end vi, som tømrere og entreprenører, gør. Og det er guld værd. De ser på æstetikken, og hvordan det ser ud. Vi ser mere praktisk  på det, – hvordan kan det bygges, hvad koster det, og er opgaven let at løse. 

For i virkeligheden er tømrere arme og ben, der gør, som der er tegnet, og der bliver bedt om. Men for os handler det så om, at gøre det bedst muligt, med perfektionen og det muliges løsninger i fokus. For processen er at få de to ting til at mødes, det æstetiske ønske, og mulighederne indenfor budgettet. 

Og den holder vi meget af at arbejde med – sammen med arkitekterne.