Kombinationen af gammelt håndværk og ny software 

Hos Wolff Svendsen har vi respekt for vores gamle håndværk og alle de grundlæggende kompetencer, der ligger bag det at være i stand til at konstruere og renovere. 

Vi ved samtidig også godt, at nye metoder, systemer og software kan hjælpe både os i vores arbejde samt være en fordel for kunderne.
Derfor benytter vi os af de nyeste løsninger inden for beregning, økonomisystemer, projektstyring og rent byggetekniske løsninger. Det er med til at standardisere og automatisere vores processer og gøre arbejdsgangen lettere. Samtidig sikrer det kunden et bedre produkt. Og et af de nyeste eksempler er vores samarbejde med CHISA i tilbudsafdelingen.

Vidensdeling

Vi er glade for at have mulighed for at samarbejde med CHISA omkring udviklingen af et 5D softwareværktøj, der er med til at effektivisere blandt andet kommunikationen med underentreprenørerne i tilbudsfasen.

Vores ugentlige sparring er meget givende, fordi vi hjælper til med at skabe et stykke software, der svarer så godt som muligt til de behov, vi har i vores ende. Vi oplever, at der opstår noget værdifuldt, når programmørernes opgave kobles sammen med os som slutbrugere.

Genbrug og overblik

Før i tiden brugte vi Exel, Outlook og Word med en masse skemaer, mens det hele nu er samlet i en portal. Det giver en meget bedre afdækning i vores tilbud, hvilket samtidig er tidsbesparende. Når vores tilbudsproces er mere standardiseret og struktureret, er den også lettere at optimere på. Vi kan genbruge alt det simple og istedet bruge tid på de komplekse ting.

Fra 3D til 5D

Før i tiden brugte vi tegninger og ud fra dem lavede vi beregningerne til et projekt, mens både tidsperspektivet og den økonomiske dimension nu er på i 5D. Men det stopper ikke her. Wolff-Svendsen er i gang med at udvikle en version 2.0 sammen med CHISA, så brugerfladen kan blive optimeret og mere intuitiv, hvor det nu fungerer mere som et tagselv bord. Og vi er glade for samarbejdet, særligt fordi den teknologiske udvikling hos os er i fokus.

Af samme grund er næste indsatsområde stadig i samarbejde med CHISA at inkorporere blockchain teknologier, som har noget at sige i forhold til verificering af afleveringer.