Nonner og munke, der ligger i lag… 

Jeps. Der gemmer sig noget, selvom man ikke lige kan se det. Inde bag den smukke bevoksning gemmer et vigtigt stykke kulturarv sig. Og ja, det har selvfølgelig noget at gøre med Jesus, som man, når træerne bærer blade, ser langt inden, man ser selve den smukke bygning, der lige nu er dækket af Wolff Svendsens bannere og stilladser. Nemlig Nordsjællands ældste kirke – Nødebo Kirke. 

Vi føler os heldige 

Det er ikke så tit, at man får lov til at renovere den slags. I det her tilfælde at sørge for at kirken forbliver smuk og velholdt samtidig med, at arbejdet udføres med dyb respekt for de krav det stiller til materialer og udformning. 

For Nødebo Kirke er noget særligt. Ikke bare fordi den er lokal, men også fordi den som den ældste Kirke i Nordsjælland har dele, der kan dateres helt tilbage til 1200 tallet. Resten af kirken hidrører forskellige historiske perioder afhængig af, om det gælder altertavle, lysekrone, hvælving eller prædikestol. Men kirken er også kendt for sine velbevarede kalkmalerier, der både i forhold til kvalitet og omfang hører til de bedste i hele Nordsjælland. Samtidig er kirker ikke det, man som entreprenørfirma får lov til at renovere flest af. Så ja. Det er da noget særligt. 

Nonner og munke 

Og det er jo en kirke. Så selvfølgelig ligger de nye særlige håndstrøgne tegl og nonner og munke, konstrueret som man ville have gjort for mange år siden. Det er ikke helt gængs tømrersprog, men de lidt fladere og bredere nonner ligger på kamtakkerne med hulsiden opad, mens de mere runde munke ligger med hulsiden nedad over nonnernes sammenstød. Nonner og munke var udbredt i middelalderen og kendes meget fra Sydeuropa men også når det kommer til kirker her nordpå. Ellers lægges der speciel håndstrøgne tegl på resten af kirken, som man gjorde dengang. 

Når nyt er gammelt 

Efter et halvt års arbejde med at rode i tagkonstruktionen, skifte træbeklædning på spir og tårn i marvskåret træ, der som kernetræ har de bedste egenskaber, så nærmer projektet sig nu sin afslutning. 

Og når vi er færdige, skal man helst ikke kunne se, at vi har været forbi. Sådan er det oftest, når man renoverer gamle bygninger. For kirken kommer til at ligne sig selv i sin oprindelige udformning. Dog vil teglene være lidt mere røde, indtil tidens tand har præget dem og gjort dem mørkere. For når man arbejder med gamle bygninger, har man ansvaret for ikke at forulempe de historiske elementer, så bygningen ikke tager skade i historisk perspektiv. Og derfor er det altid fagligt interessant at møde en gammel bygning, der skal tages hånd om på den oprindelige måde. 

Og når vi nu taler historisk perspektiv, hører det til at nævne, at Nødebo Kirke formentlig ligger hvor den ligger, fordi Esrummunkene så en helligkilde springe frem der, hvor de relikvier, som fanden havde stjålet fra klostret, lå. Det fortæller ihvertfald en af historierne, og fanden indgår i flere af versionerne. Og i nutidens Nordsjælland kan vi så blot sætte pris på den indflydelse fanden har haft på, at vi nu kan besøge og nyde en skøn kirke.